Home        Visie         Projecten        Contact

Voor het Clusius College heeft Superstudio een compleet herinrichtingsplan ontworpen. Hierin zijn het voorterrein annex schoolplein, het entree, het binnengebied en de tuinen van deze groen-school opgenomen. Ook is door ons een ontwerpstudie gepresenteerd met een duidelijke visie op de nabije toekomst. Hierin zijn o.a. een gymzaal en een kassencomplex opgenomen.