Home        Visie         Projecten        Contact

De Nieuwe Ooster is een begraafplaats, crematorium en gedenkpark te Amsterdam en is tevens rijksmonument. Superstudio heeft in nauwe samenwerking met de directie en personeel een nieuw inrichtingsplan ontwikkeld en gerealiseerd.

De hieronder vermelde onderdelen zijn hiervan het resultaat.